Drukuj

O opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Pobierz za darmo Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (O opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. (.doc)

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Treść


O opiece nad dziećmi w wieku do lat 3


Inne

O podatku od sprzedaży detalicznej O przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych O jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r O bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej