Drukuj

O petycjach

Pobierz za darmo Ustawa o petycjach (O petycjach) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. (.doc)

Ustawa o petycjach Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. Treść


O petycjach


Inne

O zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej O nadaniu Śląskiej Akademii Medycznej imienia Ludwika Waryńskiego w Katowicach nazwy „Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach” O wyrobach medycznych O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej O nadaniu Akademii Medycznej w Gdańsku nazwy „Gdański Uniwersytet Medyczny”