Drukuj

O Polskiej Agencji Kosmicznej

Pobierz za darmo Ustawa o Polskiej Agencji Kosmicznej (O Polskiej Agencji Kosmicznej) Ustawa z dnia 26 września 2014 r. (.doc)

Ustawa o Polskiej Agencji Kosmicznej Ustawa z dnia 26 września 2014 r. Treść


O Polskiej Agencji Kosmicznej


Inne

O nadaniu nowej nazwy Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie O Instytucie Solidarności i Męstwa O wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r O Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury O nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansow