Drukuj

O Polskiej Agencji Kosmicznej

Pobierz za darmo Ustawa o Polskiej Agencji Kosmicznej (O Polskiej Agencji Kosmicznej) Ustawa z dnia 26 września 2014 r. (.doc)

Ustawa o Polskiej Agencji Kosmicznej Ustawa z dnia 26 września 2014 r. Treść


O Polskiej Agencji Kosmicznej


Inne

O substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych O szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Prawo geologiczne i górnicze Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną