Drukuj

O pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Pobierz za darmo Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (O pomocy osobom uprawnionym do alimentów) Ustawa z dnia 7 września 2007 r. (.doc)

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Ustawa z dnia 7 września 2007 r. Treść


O pomocy osobom uprawnionym do alimentów


Inne

O funduszach promocji produktów rolno-spożywczych O płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego O Karcie Polaka O szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych O nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach