Drukuj

O publicznym transporcie zbiorowym

Pobierz za darmo Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (O publicznym transporcie zbiorowym) Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. (.doc)

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. Treść


O publicznym transporcie zbiorowym


Inne

O ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r O zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej O tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych O wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych O nadaniu Akademii Medycznej w Białymstoku nazwy „Uniwersytet Medyczny w Białymstoku”