Drukuj

O rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej

Pobierz za darmo Ustawa o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej (O rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej) Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. (.doc)

Ustawa o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. Treść


O rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej


Inne

O przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Pañstwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w pañstwowe instytucje kultury O Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji O nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Krakowie O wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych O Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej