Drukuj

O rybołówstwie morskim

Pobierz za darmo Ustawa o rybołówstwie morskim (O rybołówstwie morskim) Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. (.doc)

Ustawa o rybołówstwie morskim Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. Treść


O rybołówstwie morskim


Inne

O weteranach działań poza granicami państwa O redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców O wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r O zasadach zarządzania mieniem państwowym O wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych