Drukuj

O spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielon

Pobierz za darmo Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (O spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielon) Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. (.doc)

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. Treść


O spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych


Inne

O Centralnym Porcie Komunikacyjnym O szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 O wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Prawo geologiczne i górnicze O gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi