Drukuj

O świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

Pobierz za darmo Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (O świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla) Ustawa z dnia 12 października 2017 r. (.doc)

Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla Ustawa z dnia 12 października 2017 r. Treść


O świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla


Inne

O Komitecie do Spraw Europejskich O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym O szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu O zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi O systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji