Drukuj

Art. 19 O swobodzie działalności gospodarczej


O swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 19.

Jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić, aby czynności w ramach działalności gospodarczej były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych.
Artykuł 1 ...17 18 19 20 21 ...111

Przejdź do artykułu