Drukuj

Art. 2 O swobodzie działalności gospodarczej


O swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 2.

Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.
Artykuł 1 2 2a 3 ...111

Przejdź do artykułu