Drukuj

Art. 30 O swobodzie działalności gospodarczej


O swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 30.

 1. Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o:
   
  1. zmianę wpisu – w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 5, powstałej po dniu dokonania wpisu do CEIDG;
    
  2. wykreślenie wpisu – w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.
    
 2. Do wniosku w sprawie zmian albo wykreślenia wpisu stosuje się odpowiednio przepisy art. 2629, z wyłączeniem przepisu art. 27 ust. 2 pkt 5.
   
 3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wspólników spółki cywilnej w przypadku wpisania do rejestru przedsiębiorców spółki handlowej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej, w zakresie działalności wpisanej do rejestru przedsiębiorców.
Artykuł 1 ...28 29 30 31 32 ...111

Przejdź do artykułu