Drukuj

Art. 4 O swobodzie działalności gospodarczej


O swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 4.

1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

2. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
Artykuł 1 ...2a 3 4 5 6 ...111

Przejdź do artykułu