Drukuj

Art. 54 O swobodzie działalności gospodarczej


O swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 54.

 1. Organ koncesyjny dokonuje wyboru ofert w liczbie zgodnej z liczbą koncesji, o której mowa w art. 51 ust. 2 pkt 2, kierując się wysokością zadeklarowanych opłat za udzielenie koncesji.

 2. W przypadku gdy kilku przedsiębiorców zadeklarowało opłatę w takiej samej wysokości, organ koncesyjny wzywa tych przedsiębiorców do ponownego zadeklarowania wysokości opłaty i wybiera ofertę przedsiębiorcy, który zadeklarował wyższą opłatę.
   
 3. Organ koncesyjny przekazuje przedsiębiorcom, którzy złożyli oferty, pisemną informację o wyniku przetargu, niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu, oraz:
   
  1. zwraca wadium przedsiębiorcom, których oferty nie zostały wybrane;
    
  2. zalicza wadium na poczet opłaty przedsiębiorcom, których oferty zostały wybrane.
    
 4. Organ koncesyjny udziela koncesji przedsiębiorcom, których oferty zostały wybrane.
Artykuł 1 ...52 53 54 55 56 ...111

Przejdź do artykułu