Drukuj

Art. 57 O swobodzie działalności gospodarczej


O swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 57.

 1. Organ koncesyjny jest uprawniony do kontroli działalności gospodarczej w zakresie:

  1. zgodności wykonywanej działalności z udzieloną koncesją;
    
  2. przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej;
    
  3. obronności lub bezpieczeństwa państwa, ochrony bezpieczeństwa lub dóbr osobistych obywateli.
    
 2. Osoby upoważnione przez organ koncesyjny do dokonywania kontroli są uprawnione w szczególności do:

  1. wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie jest wykonywana działalność gospodarcza objęta koncesją, w dniach i w godzinach, w których ta działalność jest wykonywana lub powinna być wykonywana;
    
  2. żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji oraz udostępnienia danych mających związek z przedmiotem kontroli.
    
 3. Organ koncesyjny może wezwać przedsiębiorcę do usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie.
Artykuł 1 ...55 56 57 58 59 ...111

Przejdź do artykułu