Drukuj

Art. 60 O swobodzie działalności gospodarczej


O swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 60.

 1. Przedsiębiorca, który zamierza podjąć działalność gospodarczą wymagającą uzyskania koncesji, może ubiegać się o przyrzeczenie wydania koncesji, zwane dalej „promesą”. W promesie uzależnia się udzielenie koncesji od spełnienia warunków wykonywania działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji.

 2. W postępowaniu o udzielenie promesy stosuje się przepisy dotyczące udzielenia koncesji, z wyłączeniem art. 5254.
   
 3. W promesie ustala się okres jej ważności, z tym że nie może on być krótszy niż 6 miesięcy.
   
 4. W okresie ważności promesy nie można odmówić udzielenia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej określonej w promesie, chyba że:
   
 1. uległy zmianie dane zawarte we wniosku o udzielenie promesy;
   
 2. wnioskodawca nie spełnił wszystkich warunków określonych w promesie;
   
 3. wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 i 2.
Artykuł 1 ...58 59 60 61 62 ...111

Przejdź do artykułu