Drukuj

Art. 61 O swobodzie działalności gospodarczej


O swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 61.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto koncesję z przyczyn, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, może wystąpić z wnioskiem o ponowne udzielenie koncesji w takim samym zakresie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu koncesji.

Artykuł 1 ...59 60 61 62 63 ...111

Przejdź do artykułu