Drukuj

Art. 75a O swobodzie działalności gospodarczej


O swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 75a.

1. Koncesja, zezwolenie, zgoda, licencja albo wpis do rejestru działalności regulowanej uprawniają do wykonywania działalności gospodarczej na terenie całego kraju i przez czas nieokreślony.

2. Wprowadzenie wyjątku od zasady określonej w ust. 1 jest dopuszczalne tylko w przepisach ustaw odrębnych wyłącznie ze względu na nadrzędny interes publiczny.
Artykuł 1 ...74 75 75a 76 77 ...111

Przejdź do artykułu