Drukuj

Art. 9b O swobodzie działalności gospodarczej


O swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 9b.

Właściwy organ uznaje ubezpieczenia i gwarancje odpowiedzialności zawodowej wydane w państwach, o których mowa w art. 13 ust. 1, w zakresie, w jakim spełniają warunki określone w przepisach odrębnych ustaw.

Artykuł 1 ...9 9a 9b 10 10a ...111

Przejdź do artykułu