Drukuj

O szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim

Pobierz za darmo Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim (O szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. (.doc)

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. Treść


O szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim


Inne

O zawodach pielęgniarki i położnej O działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa O funduszach promocji produktów rolno-spożywczych O szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych O zasadach obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009–2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego