Drukuj

O szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotne

Pobierz za darmo Ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (O szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotne) Ustawa z dnia 15 września 2017 r. (.doc)

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej Ustawa z dnia 15 września 2017 r. Treść


O szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej


Inne

O systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych O umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi O Narodowym Centrum Badań i Rozwoju O Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczak O wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania