Drukuj

O tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

Pobierz za darmo Ustawa o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (O tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych) Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. (.doc)

Ustawa o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. Treść


O tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych


Inne

O uprawnieniach do mienia Funduszu Wczasów Pracowniczych O świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą O Karcie Polaka O wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina O zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020