Drukuj

O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Pobierz za darmo Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. (.doc)

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Ustawa z dnia 3 października 2008 r. Treść


O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko


Inne

O krajowym systemie cyberbezpieczeństwa O ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięstwa O przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących O ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020” O pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi