Drukuj

O umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą