Drukuj

O umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą

Pobierz za darmo Ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (O umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą) Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. (.doc)

Ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. Treść


O umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność


Inne

O szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy O kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami O Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji O współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej O języku migowym i innych środkach komunikowania się