Drukuj

O ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura

Pobierz za darmo Ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020” (O ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura) Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. (.doc)

Ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020” Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. Treść


O ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020”


Inne

O odpadach wydobywczych O pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi O Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury O Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji O szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych