Drukuj

O wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania

Pobierz za darmo Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (O wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania) Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. (.doc)

Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. Treść


O wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania


Inne

O przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Pañstwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w pañstwowe instytucje kultury O odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa O bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych O zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956–1989 O Służbie Ochrony Państwa