Drukuj

O wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich

Pobierz za darmo Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (O wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. (.doc)

Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. Treść


O wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich


Inne

O drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia O niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa O świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej O rodzinnych ogrodach działkowych O Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego