Drukuj

Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym or

Pobierz za darmo Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym or) Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. (.doc)

Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. Treść


Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego


Inne

Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną O ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego O ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego O Państwowej Inspekcji Pracy O ustanowieniu Krzyża Zachodniego