Drukuj

Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Pobierz za darmo Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym) Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. (.doc)

Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. Treść


Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym


Inne

O Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej O postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób O Agencji Mienia Wojskowego O ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego O bezpieczeństwie imprez masowych