Drukuj

Art. 1004 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 1004.

§ 1. Zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń następuje w stosunku do ich wartości, chyba że z treści testamentu wynika odmienna wola spadkodawcy.

§ 2. W razie zmniejszenia zapisu zwykłego obciążonego dalszym zapisem lub poleceniem, dalszy zapis lub polecenie podlega stosunkowemu zmniejszeniu.

Artykuł 1 ...1002 1003 1004 1005 1006 ...1088

Przejdź do artykułu