Drukuj

Art. 1006 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 1006.

Jeżeli zmniejszeniu podlega zapis zwykły, którego przedmiot nie da się podzielić bez istotnej zmiany lub bez znacznego zmniejszenia wartości, zapisobierca może żądać całkowitego wykonania zapisu, uiszczając odpowiednią sumę pieniężną.

Artykuł 1 ...1004 1005 1006 1007 1008 ...1088

Przejdź do artykułu