Drukuj

Art. 1027 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 1027.

Względem osoby trzeciej, która nie rości sobie praw do spadku z tytułu dziedziczenia, spadkobierca może udowodnić swoje prawa wynikające z dziedziczenia tylko stwierdzeniem nabycia spadku albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia.

Artykuł 1 ...1025 1026 1027 1028 1029 ...1088

Przejdź do artykułu