Drukuj

Art. 1028 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 1028.

Jeżeli ten, kto uzyskał stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia, lecz spadkobiercą nie jest, rozporządza prawem należącym do spadku na rzecz osoby trzeciej, osoba, na której rzecz rozporządzenie następuje, nabywa prawo lub zostaje zwolniona od obowiązku, chyba że działa w złej wierze.

Artykuł 1 ...1026 1027 1028 1029 1029‑1 ...1088

Przejdź do artykułu