Drukuj

Art. 1035 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 1035.

Jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów niniejszego tytułu.

Artykuł 1 ...1034‑2 1034‑3 1035 1036 1037 ...1088

Przejdź do artykułu