Drukuj

Art. 1036 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 1036.

Spadkobierca może za zgodą pozostałych spadkobierców rozporządzić udziałem w przedmiocie należącym do spadku. W braku zgody któregokolwiek z pozostałych spadkobierców rozporządzenie jest bezskuteczne o tyle, o ile naruszałoby uprawnienia przysługujące temu spadkobiercy na podstawie przepisów o dziale spadku.

Artykuł 1 ...1034‑3 1035 1036 1037 1038 ...1088

Przejdź do artykułu