Drukuj

Art. 1038-1 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 1038-1.

W przypadku gdy w skład spadku wchodzi przedsiębiorstwo, dział spadku obejmuje to przedsiębiorstwo z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia kontynuacji prowadzonej przy jego wykorzystaniu działalności gospodarczej, chyba że spadkobiercy oraz małżonek spadkodawcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie, nie osiągnęli porozumienia co do kontynuacji tej działalności.

Artykuł 1 ...1037 1038 1038‑1 1039 1040 ...1088

Przejdź do artykułu