Drukuj

Art. 1040 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 1040.

Jeżeli wartość darowizny lub zapisu windykacyjnego podlegających zaliczeniu przewyższa wartość schedy spadkowej, spadkobierca nie jest obowiązany do zwrotu nadwyżki. W wypadku takim nie uwzględnia się przy dziale spadku ani darowizny lub zapisu windykacyjnego, ani spadkobiercy zobowiązanego do ich zaliczenia.

Artykuł 1 ...1038‑1 1039 1040 1041 1042 ...1088

Przejdź do artykułu