Drukuj

Art. 1043 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 1043.

Przepisy o zaliczeniu darowizn na schedę spadkową stosuje się odpowiednio do poniesionych przez spadkodawcę na rzecz zstępnego kosztów wychowania oraz wykształcenia ogólnego i zawodowego, o ile koszty te przekraczają przeciętną miarę przyjętą w danym środowisku.

Artykuł 1 ...1041 1042 1043 1044 1045 ...1088

Przejdź do artykułu