Drukuj

Art. 1055 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 1055.

§ 1. Nabywca spadku ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe w tym samym zakresie co zbywca. Ich odpowiedzialność względem wierzycieli jest solidarna.

§ 2. W braku odmiennej umowy nabywca ponosi względem zbywcy odpowiedzialność za to, że wierzyciele nie będą od niego żądali spełnienia świadczeń na zaspokojenie długów spadkowych.

Artykuł 1 ...1053 1054 1055 1056 1057 ...1088

Przejdź do artykułu