Drukuj

Art. 1057 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 1057.

Korzyści i ciężary związane z przedmiotami należącymi do spadku, jak również niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na nabywcę z chwilą zawarcia umowy o zbycie spadku, chyba że umówiono się inaczej.

Artykuł 1 ...1055 1056 1057 1058 1059 ...1088

Przejdź do artykułu