Drukuj

Art. 1058 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 1058.

Do dziedziczenia z ustawy gospodarstw rolnych obejmujących grunty rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha stosuje się przepisy tytułów poprzedzających księgi niniejszej ze zmianami wynikającymi z przepisów poniższych.

Artykuł 1 ...1056 1057 1058 1059 1060 ...1088

Przejdź do artykułu