Drukuj

Art. 107 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 107.

Jeżeli mocodawca ustanowił kilku pełnomocników z takim samym zakresem umocowania, każdy z nich może działać samodzielnie, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Przepis ten stosuje się odpowiednio do pełnomocników, których pełnomocnik sam dla mocodawcy ustanowił.

Artykuł 1 ...105 106 107 108 109 ...1088

Przejdź do artykułu