Drukuj

Art. 106 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 106.

Pełnomocnik może ustanowić dla mocodawcy innych pełnomocników tylko wtedy, gdy umocowanie takie wynika z treści pełnomocnictwa, z ustawy lub ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

Artykuł 1 ...104 105 106 107 108 ...1088

Przejdź do artykułu