Drukuj

Art. 109-4 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 109-4.

§ 1. Prokura może być udzielona kilku osobom łącznie (prokura łączna) lub oddzielnie.

§ 1-1. Prokura może obejmować umocowanie także albo wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej.

§ 2. Kierowane do przedsiębiorcy oświadczenia lub doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednej z osób, którym udzielono prokury.

Artykuł 1 ...109‑2 109‑3 109‑4 109‑5 109‑6 ...1088

Przejdź do artykułu