Drukuj

Art. 109-2 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 109-2.

§ 1. Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie. Przepisu art. 99 § 1 nie stosuje się.

§ 2. Prokurentem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Artykuł 1 ...109 109‑1 109‑2 109‑3 109‑4 ...1088

Przejdź do artykułu