Drukuj

Art. 115 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 115.

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Artykuł 1 ...113 114 115 116 117 ...1088

Przejdź do artykułu