Drukuj

Art. 116 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 116.

§ 1. Jeżeli skutki czynności prawnej mają powstać w oznaczonym terminie, stosuje się odpowiednio przepisy o warunku zawieszającym.

§ 2. Jeżeli skutki czynności prawnej mają ustać w oznaczonym terminie, stosuje się odpowiednio przepisy o warunku rozwiązującym.

Artykuł 1 ...114 115 116 117 117‑1 ...1088

Przejdź do artykułu