Drukuj

Art. 154 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 154.

§ 1. Domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy.

§ 2. Korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania.

Artykuł 1 ...152 153 154 155 156 ...1088

Przejdź do artykułu