Drukuj

Art. 152 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 152.

Właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych; koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymywania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie.

Artykuł 1 ...150 151 152 153 154 ...1088

Przejdź do artykułu