Drukuj

Art. 244 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 244.

§ 1. Ograniczonymi prawami rzeczowymi są: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka.

§ 2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipotekę regulują odrębne przepisy.

Artykuł 1 ...242 243 244 245 245‑1 ...1088

Przejdź do artykułu